fredag 27 september 2013

Beskrivning av hur man virkar en African Flower blomma


African Flower har blivit väldigt popular runt om i världen. Se tex här. Jag tror att jag såg en beskrivning här första gången. Det finns en grafisk beskrivning här, och här finns en beskrivning på engelska.
 Nu ska jag försöka göra en beskrivning på svenska med bilder som förhoppningsvis ska var lätt att förstå.

1. Börja med att göra en magisk ring, se video från Garnstudio.
2. Virka 3 luftmaskor (bildar första stolpen). Virka sedan om den magiska ringen: 1 stolpe, 1 luftmaska, *2 stolpar, 1 luftmaska* upprepa *-* 5 gånger så att du har 6 grunddelar. Drag ihop den magiska ringen.

3. Byt färg och sammanfoga med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan.

4. Virka 3 smygmaskor till du kommer över luftmaskan på förra varvet. Virka 3 luftmaskor (bildar första stolpen). Virka sen 1 stolpe, 1 luftmaska, 2 stolpar om luftmaskan. Virka om varje luftmaska på förra varvet: 2 stolpar, 1 luftmaska, 2 stolpar.

5. Sammanfoga med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan.

6. Virka 3 smygmaskor till du kommer över luftmaskan på förra varvet. Virka 3 luftmaskor (bildar första stolpen). Virka sen 6 stolpar om luftmaskan. Virka om varje luftmaska på förra varvet: 7 stolpar.

7. Byt färg och sammanfoga med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan.
8. Virka 1 luftmaska och sen en fast maska i varje stolpe (det ska se ut som 7 fasta maskor), samt mellan varje blomblad 1 stolpe med nertag mellan två grupper om två stolpar på 3:e varvet. Virka sen 7 fasta maskor, samt mellan varje blomblad 1 stolpe med nertag mellan två grupper om två stolpar på 3:e varvet.

9. Byt färg och sammanfoga med 1 smygmaska i luftmaskan.

10. Virka 3 luftmaskor (bildar den första stolpen). Virka 3 stolpar, 1 luftmaska, *1 stolpe i samma fasta maska som förra stolpen, virka 8 stolpar, 1 luftmaska*, upprepa *-* 5 gånger, 1 stolpe i samma fasta maska som förra stolpen, 4 stolpar och avsluta med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan. Klipp av garnet och drag igenom.


Egna arbeten i åk 7


Felix M 7c

Vilma O 7c har sytt en sminkväska på elevens val.

Lappteknik och maskinsöm åk 5


Isabella S 5a

Oskar S 5a
Posted by Picasa

Fodral med blixtlås åk 4


Alexander 4a har vidarutvecklat sitt fodral till en ryggsäck.

Clara R 4b

Adam T 4b

Mateus U 4b
Posted by Picasa

Pedagogisk planering för området Återbruk, stickning, virkning, lappteknik, overlock, maskinsöm åk 9

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa ett eller flera slöjdarbete med följande områden/tekniker: återbruk, stickning(ev avklarat i åk 8), virkning, lappteknik, overlock och maskinsöm.
lämpliga redskap och verktyg, tex stickor, virknål, sax, symaskin, strykjärn.
 • välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex räta maskor, fasta maskor, raksöm, garn, trikå, vävt tyg.
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få planera, skissa och skriva vad och hur du ska göra och utforma ett eller flera  slöjdalster i följande områden/tekniker: återbruk, stickning(ev avklarat i åk 8), virkning, lappteknik, overlock och maskinsöm.
Du kommer att få arbeta individuellt utifrån din egen planering av arbetet med hjälp av med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att bla  skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömingen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:
-         Hur du har formgett och framställt din/dina  slöjdprodukt/er.
-         Hur du har hanterat verktyg, redskap och maskiner.
-         Hur du har prövat och omprövat kombination och användbarhet i din slöjdprodukt.
-         Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde din slöjdprodukt och hur det har påverkat resultatet).Pedagogisk planering för området Yllebroderi och något att bära i åk 9

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.

Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att
• formge och framställa ett  slöjdalster med hjälp av lämpliga redskap, tex  broderinål, symaskin, och  hantverkstekniker, bla yllebroderi och maskinsöm. Föremålet ska innehåll broderi med inspiration av yllebroderi och gå att bära något i.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetat och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,  genom idéutveckling, övervägande och framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex stjälkstygn, raksöm.
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck tex genom att få se yllebroderi från olika tider.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få se en inspirations Power Point med både nya och gamla yllebroderi – som man kan bära något i.
Du kommer att få planera, skissa och skriva vad och hur du ska göra, och utforma ett personligt slöjdalster som är inspirerat av yllebroderi och som du kan bära något i.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av tex stygn och du kommer att få arbeta individuellt utifrån din egen planering av arbetet.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att bla skissa, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:
-         Hur du har formgett och framställt din slöjdprodukt.
-         Hur du har hanterat verktyg, redskap och maskiner.
-         Hur du har prövat och omprövat kombination och användbarhet i din slöjdprodukt.
-         Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde din slöjdprodukt och hur det har påverkat resultatet).
-         Hur du tolkar att du har yllebroderiet med i slöjdprodukten.


Pedagogisk planering för området Stickning åk 8

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att
• formge och framställa ett slöjdalster med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex jumperstickor, rundstickor, och  hantverkstekniker  stickning (-lägga upp maskor, sticka räta maskor, sticka aviga maskor, ev öka och minska antalet maskor, avmaska).
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetat och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,  genom idéutveckling, övervägande och framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex rätstickning, slätstickning, resårstickning
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck tex genom att få se stickning från olika länderArbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få göra en stickövning. Där du får lägga upp maskor, sticka räta maskor, sticka aviga maskor, ev öka och minska antalet maskor, avmaska.
Du kommer att få planera, skissa och skriva vad och hur du ska göra, och utforma ett personligt slöjdalster i stickning.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner (ex lärare, youtube och papper).
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att bla skissa , fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:
-         Hur du har formgett och framställt ditt personliga stickade slöjdalster.
-         Hur du har hanterat verktyg och redskap.
-         Hur du har prövat och omprövat kombinationer av teknik,  material och redskap.
-         Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde din slöjdprodukt och hur det har påverkat resultatet.

Pedagogisk planering för området Stickning/Vävning/Maskinsöm/Virkning åk 7 och 8

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa slöjd-arbete/arbeten i någon/några av följande tekniker:
stickning, vävning, maskinsöm och/eller virkning med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex jumperstickor, rundstickor, vävstol, brickväv, pärlväv, knappnålar, sax, symaskin, strykjärn, virknål.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex lägga upp, räta maskor, varp, inslag, trådrak, sömsmån, luftmaskor, fasta maskor
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma ett personligt slöjdalster i någon/några av följande tekniker:
stickning, vävning och/eller maskinsöm.
Du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.Pedagogisk planering för området Pall/Tidningskorg/Papperskorg åk 7

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa en pall,  en tidningskorg eller papperskorg i textil och trä med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex kontursåg, borrmaskin, och symaskin, och lämpliga hantverktekniker tex, broderi, applikation, figursågning.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex hyvling, sömsmån
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att jobba både i trä och textilslöjden med att göra en pall eller tidningskorg.
Du kommer att få utforma ett personligt slöjdalster.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning , fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.Pedagogisk planering för området Bundet broderi åk 6

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa ett slöjdarbete i bundet broderi med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex broderi nål och sax, och lämpliga hantverkstekniker tex korsstygn eller tvistsöm.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning där hänsyn tas till kvalitetsaspekter.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete.
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma ett personligt bundet broderi.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där jag bla pratar om monogram, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning , fotografera och skriva.Konkret bedömning


Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.

Pedagogisk planering för området Miljökasse åk 6

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa en miljökasse med eget textiltryck med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex knappnål, sax, synål, symaskin och strykjärn, och lämpliga hantverkstekniker tex textiltryck och maskinsöm.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning där hänsyn tas till både kvalitets- och miljöaspekter, tex genom beräkningar på hur många färre plastpåsar man kan förbruka om man använder tygkassar.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex trådrak, sömsmån
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma en personlig miljökasse med textiltryck.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning , fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.Pedagogisk planering för området Lappteknik åk 5

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa ett arbete i lappteknik i vävda bomullstyger med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex knappnål, sax, synål, symaskin och strykjärn, och lämpliga hantverkstekniker tex, maskinsöm.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex trådrak, sömsmån
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma ett personligt slöjdalster i lappteknik.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.Pedagogisk planering för området Stickning/Vävning/Maskinsöm åk 4, 5 och 6

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa slöjd-arbete/arbeten i någon/några av följande tekniker:
stickning, vävning och/eller maskinsöm med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex
jumperstickor, rundstickor, vävstol, brickväv, pärlväv, knappnålar, sax, symaskin, strykjärn.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex lägga upp, räta maskor, varp, inslag, trådrak, sömsmån
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma ett personligt slöjdalster i någon/några av följande tekniker:
stickning, vävning och/eller maskinsöm.
Du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning


Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.

Pedagogisk planering för området Virkning åk 4

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa ett arbete i virkning med hjälp av lämpliga redskap och lämpliga hantverkstekniker tex virknål och virkning.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex virka, luftmaskor, fastamaskor
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få virka en ”lapp” med 16 luftmaskor  och sen virka fasta maskor till du har en kvadrat. Du kommer att få göra en personlig montering av denna ”lapp” och om du vill och hinner får du göra ett valfritt större arbete i virkning.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:
-         Hur du har formgett och framställt din slöjdprodukt.
-         Hur du har hanterat verktyg, redskap och maskiner.
-         Hur du har prövat och omprövat kombination och användbarhet i din slöjdprodukt.
-         Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde din slöjdprodukt och hur det har påverkat resultatet).Pedagogisk planering för området Fodral med blixtlås åk 4

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa ett fodral med blixtlås av vävt bomullstyg med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex knappnål, sax, symaskin och strykjärn, och lämpliga hantverkstekniker tex, maskinsöm och broderi, applikation eller textilmålning.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex trådrak, sömsmån, blixtlås
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma ett personligt fodral med blixtlås tex pennfack.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:
-         Hur du har formgett och framställt din slöjdprodukt.
-         Hur du har hanterat verktyg, redskap och maskiner.
-         Hur du har prövat och omprövat kombination och användbarhet i din slöjdprodukt.
-         Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde din slöjdprodukt och hur det har påverkat resultatet).tisdag 24 september 2013

Fodral åk 4


Alexander 4a

Jag har gjort ett mobilfodral på slöjden.
Jag har använt manchester tyg och bomulls tyg, virkgarn, blixtlås, sytråd, sax, papper, linjal, penna, suddgummi, nålar och Karin har hjälpt mig också.
Jag började med att rita en skiss sen letade jag tyg sen sydde jag sicksack runt tyget sen sydde jag på ett hjärta sen sydde jag fast kedjan sen virkade jag en rem till den så jag kan den runt halsen och sist så sydde jag ihop den.
Jag tycker att den bliv fin och jag bliv jätte nöjd med den
Linn 4a

Lappteknik


Alexandra S 5b

Troska 5b

Korsstygn åk 6


Felicia 6a

Alice S 6b
Posted by Picasa

Mera miljökassar


Thim M 6

Nellie O 6a

Alexandra A 6
Posted by Picasa

fredag 13 september 2013

Lapteknik "9-ruta" åk 5


Lilly 5a

Wilma

Nathalie

Jag har gjort en kudde i lappteknik med får och blommor på och milda
färger.
Jag har använt sax, sy maskin och vadd och strykjärn och bomullstyg.
Jag började med att göra en beskrivning hur den skulle se ut och sen så letade jag tyger som skulle passa sen ritade jag ut mallar på tygerna. Sen så klippte jag ut dem och  sen så sydde jag ihop bitarna och sen valde jag ett beach tyg som baksida sen sydde jag ihop dem och sen så stoppade jag vadd i det.
Jag tycker det blev jätte bra.
Annie T 5a

Lappteknik "9-ruta"


Oscar S 5a

Fodral med blixtlås åk 4


Sofia 4b

Tida 4b

Edvin 4b

Simon 4b

Årets första miljökassar


Linn

Jag har gjort en miljökasse.Jag har använt bomullstyg,sax,symaskin.Jag började med att välja vad jag skulle ha för tryck på min kasse. När jag hade valt så ritade jag på ett kalkeringspapper sen klippte jag ut det o la det på tygbiten och strök pappret så det fastnade sedan tryckte jag. medans det torkade så sydde jag mina handtag.Till nästa gång så sydde jag ihop hela min kasse sen på handtagen. sen strök jag min kasse lite lätt.Jag blev nöjd med min kasse särskilt med mitt A.Alice S 6 b


Jag har gjort en miljökasse.
Jag har använt sax,tråd,nål,bomullstyg och textilfärg.
Jag började med att rita en skiss på hur trycket skulle se ut. Under tiden när färgen torkade så började jag med mina handtag. Jag strök på trycket på kassen och sedan sydde jag kanterna till själva påsen. Jag sydde upp en liten bit där handtagen skulle sys fast. Jag sydde en kvadrat  på handtagen och vände kassen på rätt håll.
Jag tycker att den blev väldigt fin.Och jag är väldigt nöjd med hur det blev.
Ida B klass 6b Emoji


Jag har gjort en miljökasse.
Jag har använt symaskin,sax,papper, skumgummi. Jag började med att göra en ritning sen klippte jag ut bokstäverna sen tryckte vi bokstäverna med färg och skumgummi,när vi var klara med det så sydde vi kanterna och sydde fast handtagen och sen var vi färdiga!:)
Felicia 6a