fredag 27 september 2013

Pedagogisk planering för området Virkning åk 4

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa ett arbete i virkning med hjälp av lämpliga redskap och lämpliga hantverkstekniker tex virknål och virkning.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex virka, luftmaskor, fastamaskor
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få virka en ”lapp” med 16 luftmaskor  och sen virka fasta maskor till du har en kvadrat. Du kommer att få göra en personlig montering av denna ”lapp” och om du vill och hinner får du göra ett valfritt större arbete i virkning.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:
-         Hur du har formgett och framställt din slöjdprodukt.
-         Hur du har hanterat verktyg, redskap och maskiner.
-         Hur du har prövat och omprövat kombination och användbarhet i din slöjdprodukt.
-         Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde din slöjdprodukt och hur det har påverkat resultatet).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar