fredag 27 september 2013

Pedagogisk planering för området Återbruk, stickning, virkning, lappteknik, overlock, maskinsöm åk 9

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa ett eller flera slöjdarbete med följande områden/tekniker: återbruk, stickning(ev avklarat i åk 8), virkning, lappteknik, overlock och maskinsöm.
lämpliga redskap och verktyg, tex stickor, virknål, sax, symaskin, strykjärn.
 • välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex räta maskor, fasta maskor, raksöm, garn, trikå, vävt tyg.
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få planera, skissa och skriva vad och hur du ska göra och utforma ett eller flera  slöjdalster i följande områden/tekniker: återbruk, stickning(ev avklarat i åk 8), virkning, lappteknik, overlock och maskinsöm.
Du kommer att få arbeta individuellt utifrån din egen planering av arbetet med hjälp av med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att bla  skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömingen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:
-         Hur du har formgett och framställt din/dina  slöjdprodukt/er.
-         Hur du har hanterat verktyg, redskap och maskiner.
-         Hur du har prövat och omprövat kombination och användbarhet i din slöjdprodukt.
-         Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde din slöjdprodukt och hur det har påverkat resultatet).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar