fredag 27 september 2013

Pedagogisk planering för området Miljökasse åk 6

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa en miljökasse med eget textiltryck med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex knappnål, sax, synål, symaskin och strykjärn, och lämpliga hantverkstekniker tex textiltryck och maskinsöm.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning där hänsyn tas till både kvalitets- och miljöaspekter, tex genom beräkningar på hur många färre plastpåsar man kan förbruka om man använder tygkassar.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex trådrak, sömsmån
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma en personlig miljökasse med textiltryck.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning , fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar