fredag 27 september 2013

Pedagogisk planering för området Yllebroderi och något att bära i åk 9

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.

Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att
• formge och framställa ett  slöjdalster med hjälp av lämpliga redskap, tex  broderinål, symaskin, och  hantverkstekniker, bla yllebroderi och maskinsöm. Föremålet ska innehåll broderi med inspiration av yllebroderi och gå att bära något i.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetat och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,  genom idéutveckling, övervägande och framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex stjälkstygn, raksöm.
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck tex genom att få se yllebroderi från olika tider.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få se en inspirations Power Point med både nya och gamla yllebroderi – som man kan bära något i.
Du kommer att få planera, skissa och skriva vad och hur du ska göra, och utforma ett personligt slöjdalster som är inspirerat av yllebroderi och som du kan bära något i.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av tex stygn och du kommer att få arbeta individuellt utifrån din egen planering av arbetet.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att bla skissa, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.
I den här uppgiften kommer jag främst att bedöma följande:
-         Hur du har formgett och framställt din slöjdprodukt.
-         Hur du har hanterat verktyg, redskap och maskiner.
-         Hur du har prövat och omprövat kombination och användbarhet i din slöjdprodukt.
-         Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde din slöjdprodukt och hur det har påverkat resultatet).
-         Hur du tolkar att du har yllebroderiet med i slöjdprodukten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar