fredag 27 september 2013

Pedagogisk planering för området Stickning/Vävning/Maskinsöm/Virkning åk 7 och 8

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa slöjd-arbete/arbeten i någon/några av följande tekniker:
stickning, vävning, maskinsöm och/eller virkning med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex jumperstickor, rundstickor, vävstol, brickväv, pärlväv, knappnålar, sax, symaskin, strykjärn, virknål.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete med hjälp av slöjdord, tex lägga upp, räta maskor, varp, inslag, trådrak, sömsmån, luftmaskor, fasta maskor
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma ett personligt slöjdalster i någon/några av följande tekniker:
stickning, vävning och/eller maskinsöm.
Du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning, fotografera och skriva.Konkret bedömning

Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar