fredag 27 september 2013

Pedagogisk planering för området Bundet broderi åk 6

De konkreta målen och den konkreta bedömningen nedan grundar sig på vad som står i grundskolans nationella kursplaner och betygskriterier. Dessa finns tillgängliga på www.skolverket.se.


Konkreta mål              

Du ska ges förutsättningar att
• formge och framställa ett slöjdarbete i bundet broderi med hjälp av lämpliga redskap och verktyg, tex broderi nål och sax, och lämpliga hantverkstekniker tex korsstygn eller tvistsöm.
• välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete genom idéutveckling, övervägande, framställning där hänsyn tas till kvalitetsaspekter.
• värdera ditt färdiga slöjdarbete.
• ge ett omdöme om din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.Arbetssätt/redovisningssätt

Du kommer att få utforma ett personligt bundet broderi.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där jag bla pratar om monogram, du kommer att få arbeta individuellt med muntliga och skriftliga instruktioner.
Du kommer att få redovisa ditt färdiga arbete och din process från början till slut genom att tex skissa, göra ritning , fotografera och skriva.Konkret bedömning


Vi gör alltid bedömningen med hjälp av bedömningsmatrisen.
Vi tittar på din förmåga till idéutveckling, övervägande, framställning och värdering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar